Orbiton Unity™

Vår online-applikasjon for forvaltning og analyse
av inspeksjonsdata fra ubemannede systemer

Analyse

Orbiton Unity™ er en software-suite som gir kunden mulighet til å visualisere, systematisere, administrere og analysere resultatene av sine dronedata

Beslutningsgrunnlag

Vi setter fokus på selve bearbeidelsen og levering av dataen og tilbyr en enhetlig løsning for å kunne foreta bedre avgjørelser

Utfordringen

De fleste av dagens løsninger knyttet til ubemannede systemer innebærer at man må prosessere data via flere forskjellige software-plattformer. Resultatet blir da oppstykket, uoversiktlig og upraktisk. Dermed er presentasjonen av resultatene ofte også preget av manglende systematisering.

Løsningen

Med vår software får kunden data som er klar til analyse. Vi tilbyr en sømløs løsning fra datafangst til rapportering. Ved bruk av spesielt tilpassede verktøy som er samlet på ett og samme sted, få kunden mulighet til enkelt å kunne manipulere og analysere dataene.

Fotoanalyse

Orbiton Unity har en innebygd fotoanalyse-funksjon. Sensordata kan merkes, annoteres, fargelegges og inspiseres i detalj ved bruk av forskjellige verktøy. Kommentarer kan også deles i sanntid med kollegaer.

Hvert bilde er georeferert, slik at sensordata vises nøyaktig på et kart. Prosjekter lagres i en kryptert applikasjon, slik at alle deltakere kan samarbeide i nåtid.

Videoanalyse

Orbiton Unity tilbyr også en videoanalyse-funksjon. Videodata kan bokmerkes og annoteres for å fremheve momenter av betydning. Filmen kan spilles én filmrute av gangen slik at høykvalitetsbilder kan genereres direkte fra videoen.

Disse bildene kan videre behandles med systemets fotoanalyse-funksjon. Alle videoflyvninger i et prosjekt kan georefereres slik at en nøyaktig GPS-rute vises på et kart.

Flere funksjoner

Orbiton Unity er under konstant utvikling slik at kundenes forskjellige behov ivaretas og flere funksjoner lanseres jevnlig.

Trenger du mer informasjon?