Prosess

Vi bruker ubemannede systemer for inspeksjon og kartlegging av vanskelig tilgjengelig industri- og infrastrukturobjekter. Vi leverer inspeksjonsdata fra elektro-optiske, infrarøde og andre sensorer samt tekniske analyser for å understøtte våre klienters operasjonelle beslutninger. Våre ubemannede systemer løser oppgavene på en sikrere, raskere, billigere og mer effektiv måte enn tradisjonelle arbeidsmetoder.

Våre tjenester kan benyttes innenfor en rekke forretningsområder og kan spesialtilpasses til kundenes spesifikke behov.