Prosess

Vi bruker ubemannede systemer for inspeksjon og kartlegging av vanskelig tilgjengelig industri- og infrastrukturobjekter. Vi leverer inspeksjonsdata fra elektro-optiske, infrarøde og andre sensorer samt tekniske analyser for å understøtte våre klienters operasjonelle beslutninger. Våre ubemannede systemer løser oppgavene på en sikrere, raskere, billigere og mer effektiv måte enn tradisjonelle arbeidsmetoder.

Våre tjenester kan benyttes innenfor en rekke forretningsområder og kan spesialtilpasses til kundenes spesifikke behov.

Metode

1

Kundebestilling

Presentasjon av problemet/utfordringen

2

Individuell kartlegging av løsningen

Konsulentbasert og kundetilpasset dialog fokusert på kundens behov

3

Defekt og/eller rapporteringsstandard defineres

Kundens krav og prosesser utgjør kjernen i oppdraget

4

Detaljert risikoanalyse og gjennomføringsbeskrivelse

Vi opererer med en flerlags risikovurdering og en kvalitetsstyringssystem basert på ISO standarden

5

Planlegging av flyoperasjoner

Operasjoner gjennomføres med erfaring fra Forsvaret og bemannet luftfart.

6

Datafangst (droneoperasjoner)

Orbiton er godkjent av Luftfartstilsynet for alle typer droneoperasjoner

7

Orbiton Unity™: data-analyse

Vår sømløse løsning for visualisering og behandling av inspeksjonsdata

8

Rapportering

Resultater presenteres iht ønsket standard