Etter en leverandør-konkurranse ble Orbiton valgt av Statens vegvesen og NTNU for å demonstrere selskapets teknologi for overvåking av skredutsatte veistrekninger.  I den anledning skal Orbiton foreta droneoperasjoner fra Bjorli flyplass i Oppland fylke i perioden 1.-3. mars. Til dette oppdraget skal Orbiton benytte en avansert “fixed wing”-drone med lang rekkevidde og flytid, i tillegg til mange høyteknologiske finesser.  Dette drone-flyet har blant annet blitt brukt av forskningsinstitusjoner både i Arktisk og i Antarktis, samt av NATO-styrker. Det blir første gang denne dronen opererer i Norge.