Inspecta og Orbiton har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med en hovedtyngde innenfor tjenestesegmentene teknisk tilstand, samt sertifisering.

Inspecta er det ledende inspeksjonsselskapet i Norden.  Inspecta tilbyr inspeksjon, testing, sertifisering, teknisk rådgivning og opplæring.  Inspecta har kontorer i 8 land: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Latvia,EstlandLitauen og Polen. Selskapet har mer enn 1500 medarbeidere og en samlet årlig omsetning på 150 millioner euro.

– Vi ser en endring i markedet og flere har forventninger til ny teknologi innenfor industrisegmentet. For Inspecta er det viktig at vi følger denne utviklingen, og nå kan gi våre kunder nye og flere muligheter, sier salg- og markedsdirektør i Inspecta, Gunnar Hilsen og legger til:

– Avtalen med Orbiton gir oss flere synergier. Vi unngår overlappende interesser ved at vi er ansvarlig for den tekniske delen og Orbiton bidrar med sin teknologi innenfor sensor-inspeksjon. Kunden vil også få tilgang til et enda bedre teknisk underlag for det arbeidet som utføres.

– Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet. Inspecta er et stort og spennende firma, som er fremadrettet og nytenkende. Orbiton og Inspecta har mange av de samme tankene, og har allerede planer om flere spennende prosjekter, sier teknisk direktør i Orbiton, Gonzalo Figueroa.

– Vi ser klare muligheter som kan utnyttes for å tilby kundene nye inspeksjonstjenester. Vi er sikre på at kombinasjonen av Inspectas kontaktnett og faglige tyngde og Orbitons teknologi og kunnskap innen “remote sensing” vil resultere i et godt samarbeid, som begge parter vil ha stor glede av, sier Figueroa.