I uke 9 ble Orbitons beredskap- og utrykningsbil testet ute i feltet på oppdrag i Oppland.

De av våre kunder som allerede har benyttet seg av Orbitons utrykningstjenester, vet at vi er tilgjengelige døgnet rundt. Men siden slutten av 2015 har vi jobbet med å utvide dette konseptet ved å utvikle Orbitons beredskapsbil, samt å forsterke eksisterende prosedyrer.

Vår eget tekniske personell, ledet av Kim André Marthinsen, har bygd om en serieprodusert bil til en kommandosentral. Bilen er klar til å rykke ut til enhver tid, og kan operere uten støtte fra tredjepart. Beredskapsbilen gjør at droneoperatørene kan operere selvstendig og levere data direkte til kundene, uansett hvor teamet befinner seg.

Bilen har en rekke fastmonterte kommunikasjonsløsninger: 4G, NMT, VHF og KA-band satellitt. Den inneholder også to arbeidsstasjoner, flere storskjermer og en kraftig dataprosesserings-enhet. Redundante strømforsyningsløsninger, for både 12V og 230V, og en massiv batteribank, gjør at vi er uavhengige av eksterne strømkilder og at vi kan være «off grid» i flere dager. Beredskapsbilen har et avansert klimakontroll-anlegg for bruk både sommer og vinter, noe som gjør bilen til et svært behagelig mobilt kontor. Beredskapsbilen har påmontert sikkerhetsutstyr, førstehjelp, aggregat, internett, telefon og radio. Et av Orbitons drone-systemer er integrert i bilen for raskt å kunne tas i bruk. Det er også plass til flere drone-systemer om nødvendig. Kort sagt: med denne bilen er Orbiton alltid klar til innsats!

 

collage