Orbiton har – i samarbeid med ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen – vunnet Norgeshistoriens første omfattende RPAS-anbud, for inspeksjon av bruer for Statens vegvesen.  Kontrakten gjelder hovedinspeksjon av ca. 300 bruer årlig i Østfold, Akershus og Oslo fra 2015-2020.  Av disse vil hovedinspeksjon av vanskelig tilgjengelige konstruksjoner i hovedsak skje ved bruk av RPAS/drone.

Dette er første gang at Statens vegvesen satser på systematisk bruk av RPAS for inspeksjon av deres infrastruktur. Det er banebrytende pionér-arbeid i Norge fra Statens vegvesens side. Første inspeksjon ble gjennomført mandag 12. oktober på Langset bru i Minnesund i Akershus. Samtidig ble det, i samarbeid med Jernbaneverket, gjennomført en sikkerhetstest for bruk av drone opp mot Jernbaneverkets kjøreledning. Testen var positiv, og ga nyttig informasjon som vil bli brukt i det videre arbeidet med inspeksjoner av bruer i Norge.

Aas-Jakobsen-logoSVV-logo