13. april lanserte Orbiton – i samarbeid med teknologiselskapet Broentech – resultatene av deres feasibility study for utvikling av en algoritme som automatisk oppdager rust i pikselbasert data. Algoritmen tar utgangspunkt i artificial intelligence, computer vision og deep learning – som alle er avanserte dataprosesser. Resultatene viser at en datamaskin kan læres opp til automatisk å oppdage rust i bilder. Orbiton og Broentech satser nå fullt på utviklingen av et kommersielt produkt basert på denne algoritmen.

En av ulempene med tradisjonelle inspeksjonsmetoder innen industri og infrastruktur er at inspeksjonsdata (f.eks. bilder) må vurderes og tolkes av mennesker. Dette kan være en tidkrevende prosess, som i tillegg er utsatt for et menneskes subjektive vurdering. Orbiton og Broentechs løsning gjør det mulig å rask prosessere tusenvis av bilder basert på objektive, forhåndsdefinerte kriterier.  Algoritmen skal brukes i forbindelse med Orbitons dronebaserte inspeksjonsarbeid av metallstrukturer.

Prosjektet ble finansiert ved hjelp av Innovasjon Norge og NCE MNT (Norwegian Centre of Expertise for Micro- and Nano Technology) som Orbiton er medlem av, og er en del av selskapenes R&D-satsing. Resultatene presenteres av Broentech i årets “International Conference on Artificial Intelligence and Applications” (AIAP) i Vienna, 21-22 mai.

Presentasjonen i sin helhet kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=iYsSmnma8jA