Kategoriarkiv: Ukategorisert

I god dialog med Samferdselsdepartementet

Tirsdag 11. oktober 2016 var Orbiton invitert av Samferdselsdepartmentet for å drøfte fremtidens droneindustri. Tilstede var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og i tillegg representanter fra bl.a UAS Norway, Avinor, Datatilsynet, Forsvarsdepartementet, Luftfartstilsynet og Luftforsvaret. I sin presentasjon understreket Orbiton viktigheten av at regelverket må følge – og også åpne for utvikling i – industrien. Det ble også lagt vekt på nødvendigheten av bestillerkompetansense i statlig etater. Samferdelsdepartementet innså viktigheten av en kompetanseheving i statlige organisasjoner og åpnet for etablering av en tverfaglig gruppe for å oppnå dette målet. Ketil Solvik-Olsen mente Norge burde være et foregangsland når det gjelder droneteknologi og at norsk kunnskap i dette feltet må kunne eksporteres og bli representert på global basis. Etter presentasjonen fikk samferdelsministeren og hans følge et innblikk i hva slags data og informasjon som kan skaffes ved hjelp av droner. Solvik-Olsen og Orbitons teknisk direktør, Gonzalo Figueroa drøftet den samfunnsnyttige verdien av droneteknologi. Til slutt demonstrerte Orbitons sjefpilot Kim André Marthinsen egenskapene til en av selskapets dronesystemer. Tilstede var NRK, Aftenposten, Dagens Næringsliv og andre representanter fra media. Orbiton setter pris på muligheten til å være med på å sette dagsorden for departementenes arbeid på dronefeltet.

Rammeavtale med Lemminkäinen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Etter en tilbudskonkurranse holdt sommeren 2016 har Lemminkäinen Norge valgt Orbiton AS som sin samarbeidspartner for oppmåling av lagervolum ved bruk av droner.

Lemminkäinen Norge er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeid. Lemminkäinen Norge har 550 medarbeidere og er tilstede over hele landet. Selskapet leverer produkter og tjenester av høy kvalitet til offentlige og private kunder innen infrastruktur, bygg og anlegg.

Rammeavtalen med Orbiton gjelder oppmåling av lagerbeholdning på Lemminkäinens steinbrudd, samt diverse oppmålingsoppdrag over hele landet. Til dette har Orbiton utviklet en strømlinjeformet arbeidsmetode som innebærer drone-basert fotogrammetri, automatisk dataprosessering og objekt- gjenkjenning – i tillegg til en skybasert portal for datalevering og analyse.

Vi ser frem til prosjektet, og til å styrke samarbeidet med Lemminkäinen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Orbiton lanserer algoritme for automatisk rust-deteksjon

13. april lanserte Orbiton – i samarbeid med teknologiselskapet Broentech – resultatene av deres feasibility study for utvikling av en algoritme som automatisk oppdager rust i pikselbasert data. Algoritmen tar utgangspunkt i artificial intelligence, computer vision og deep learning – som alle er avanserte dataprosesser. Resultatene viser at en datamaskin kan læres opp til automatisk å oppdage rust i bilder. Orbiton og Broentech satser nå fullt på utviklingen av et kommersielt produkt basert på denne algoritmen.

En av ulempene med tradisjonelle inspeksjonsmetoder innen industri og infrastruktur er at inspeksjonsdata (f.eks. bilder) må vurderes og tolkes av mennesker. Dette kan være en tidkrevende prosess, som i tillegg er utsatt for et menneskes subjektive vurdering. Orbiton og Broentechs løsning gjør det mulig å rask prosessere tusenvis av bilder basert på objektive, forhåndsdefinerte kriterier.  Algoritmen skal brukes i forbindelse med Orbitons dronebaserte inspeksjonsarbeid av metallstrukturer.

Prosjektet ble finansiert ved hjelp av Innovasjon Norge og NCE MNT (Norwegian Centre of Expertise for Micro- and Nano Technology) som Orbiton er medlem av, og er en del av selskapenes R&D-satsing. Resultatene presenteres av Broentech i årets “International Conference on Artificial Intelligence and Applications” (AIAP) i Vienna, 21-22 mai.

Presentasjonen i sin helhet kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=iYsSmnma8jA

Orbiton lanserer beredskaps- og utrykningsbil

I uke 9 ble Orbitons beredskap- og utrykningsbil testet ute i feltet på oppdrag i Oppland.

De av våre kunder som allerede har benyttet seg av Orbitons utrykningstjenester, vet at vi er tilgjengelige døgnet rundt. Men siden slutten av 2015 har vi jobbet med å utvide dette konseptet ved å utvikle Orbitons beredskapsbil, samt å forsterke eksisterende prosedyrer.

Vår eget tekniske personell, ledet av Kim André Marthinsen, har bygd om en serieprodusert bil til en kommandosentral. Bilen er klar til å rykke ut til enhver tid, og kan operere uten støtte fra tredjepart. Beredskapsbilen gjør at droneoperatørene kan operere selvstendig og levere data direkte til kundene, uansett hvor teamet befinner seg.

Bilen har en rekke fastmonterte kommunikasjonsløsninger: 4G, NMT, VHF og KA-band satellitt. Den inneholder også to arbeidsstasjoner, flere storskjermer og en kraftig dataprosesserings-enhet. Redundante strømforsyningsløsninger, for både 12V og 230V, og en massiv batteribank, gjør at vi er uavhengige av eksterne strømkilder og at vi kan være «off grid» i flere dager. Beredskapsbilen har et avansert klimakontroll-anlegg for bruk både sommer og vinter, noe som gjør bilen til et svært behagelig mobilt kontor. Beredskapsbilen har påmontert sikkerhetsutstyr, førstehjelp, aggregat, internett, telefon og radio. Et av Orbitons drone-systemer er integrert i bilen for raskt å kunne tas i bruk. Det er også plass til flere drone-systemer om nødvendig. Kort sagt: med denne bilen er Orbiton alltid klar til innsats!

 

collage

Orbiton valgt av Statens vegvesen og NTNU

Etter en leverandør-konkurranse ble Orbiton valgt av Statens vegvesen og NTNU for å demonstrere selskapets teknologi for overvåking av skredutsatte veistrekninger.  I den anledning skal Orbiton foreta droneoperasjoner fra Bjorli flyplass i Oppland fylke i perioden 1.-3. mars. Til dette oppdraget skal Orbiton benytte en avansert «fixed wing»-drone med lang rekkevidde og flytid, i tillegg til mange høyteknologiske finesser.  Dette drone-flyet har blant annet blitt brukt av forskningsinstitusjoner både i Arktisk og i Antarktis, samt av NATO-styrker. Det blir første gang denne dronen opererer i Norge.

Orbiton undertegner samarbeidsavtale med Inspecta.

Inspecta og Orbiton har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med en hovedtyngde innenfor tjenestesegmentene teknisk tilstand, samt sertifisering.

Inspecta er det ledende inspeksjonsselskapet i Norden.  Inspecta tilbyr inspeksjon, testing, sertifisering, teknisk rådgivning og opplæring.  Inspecta har kontorer i 8 land: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Latvia,EstlandLitauen og Polen. Selskapet har mer enn 1500 medarbeidere og en samlet årlig omsetning på 150 millioner euro.

– Vi ser en endring i markedet og flere har forventninger til ny teknologi innenfor industrisegmentet. For Inspecta er det viktig at vi følger denne utviklingen, og nå kan gi våre kunder nye og flere muligheter, sier salg- og markedsdirektør i Inspecta, Gunnar Hilsen og legger til:

– Avtalen med Orbiton gir oss flere synergier. Vi unngår overlappende interesser ved at vi er ansvarlig for den tekniske delen og Orbiton bidrar med sin teknologi innenfor sensor-inspeksjon. Kunden vil også få tilgang til et enda bedre teknisk underlag for det arbeidet som utføres.

– Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet. Inspecta er et stort og spennende firma, som er fremadrettet og nytenkende. Orbiton og Inspecta har mange av de samme tankene, og har allerede planer om flere spennende prosjekter, sier teknisk direktør i Orbiton, Gonzalo Figueroa.

– Vi ser klare muligheter som kan utnyttes for å tilby kundene nye inspeksjonstjenester. Vi er sikre på at kombinasjonen av Inspectas kontaktnett og faglige tyngde og Orbitons teknologi og kunnskap innen «remote sensing» vil resultere i et godt samarbeid, som begge parter vil ha stor glede av, sier Figueroa.

Norgeshistoriens første omfattende RPAS-kontrakt

Orbiton har – i samarbeid med ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen – vunnet Norgeshistoriens første omfattende RPAS-anbud, for inspeksjon av bruer for Statens vegvesen.  Kontrakten gjelder hovedinspeksjon av ca. 300 bruer årlig i Østfold, Akershus og Oslo fra 2015-2020.  Av disse vil hovedinspeksjon av vanskelig tilgjengelige konstruksjoner i hovedsak skje ved bruk av RPAS/drone.

Dette er første gang at Statens vegvesen satser på systematisk bruk av RPAS for inspeksjon av deres infrastruktur. Det er banebrytende pionér-arbeid i Norge fra Statens vegvesens side. Første inspeksjon ble gjennomført mandag 12. oktober på Langset bru i Minnesund i Akershus. Samtidig ble det, i samarbeid med Jernbaneverket, gjennomført en sikkerhetstest for bruk av drone opp mot Jernbaneverkets kjøreledning. Testen var positiv, og ga nyttig informasjon som vil bli brukt i det videre arbeidet med inspeksjoner av bruer i Norge.

Aas-Jakobsen-logoSVV-logo

Verdensarv-prosjekt for UNESCO

I 2015 ble flere kulturminner i Rjukan og Notodden erklært en del av UNESCOs verdensarv. Orbiton ble kontaktet av Telemark Fylkeskommune, som ønsket å benytte seg av RPAS-teknologi for å lage en 3D-modell av Vemork kraftstasjon på Rjukan og Hydros Tårnhus A bygget i Notodden.

Vemork kraftstasjon består både av den tidligere kraftstasjonen og den moderne, aktive kraftstasjonen. Derfor var den største utfordringer for RPAS-flyvning – i tillegg til det vanskelig terrenget – nettverket av høyspentmaster og ledninger. Etter en grundig risikoanalyse utførte Orbiton 16 tokter ved Vemork, med til dels krevende flyvninger pga turbulens langs den bratte fjellsiden.

Ved Notodden var utfordringen at RPAS-operasjoner som måtte foretas i nærheten av Notodden flyplass, samt å operere i en næringspark med mye aktivitet. Takket være grundige forberedelser og et smidig samarbeid med Sindre Arnkværn, kulturminnerådgiver i Telemark fylkeskommune, ble det raskt foretatt 7 tokter i området.

Vi forventer at resultatene fra oppdraget, bestående av interaktive 3D-modeller og 360° panoramiske sfærer, rett og slett blir spektakulære…

UNESCO-logo-300x213logo_telemark_fylkeskommune-300x130

Rjukan-002-orbiton-1024x576

 

Partnerskap med et av Norges ledende og mest innovative inspeksjonsfirmaer

Som Norges ledende operatør innen industri-inspeksjon og fotoskanning ved bruk av ubemanede luftfartøy, så Orbiton AS en tydelig synergieffekt mellom deres virksomhet og Dacon Services AS.  Etter en felles analyse av begges forretningsområder og type operasjoner, har Orbiton og Dacon inngått et partnerskap.  Bedriftene kan dermed tilby en strømlinjeformet leveranse for NDT sertifisert ISO 9712 inspeksjon ved bruk av RPAS (“droner”).   Alle godkjenninger er på plass for å kunne påta seg oppdrag både offshore og på land.

Dacon Services AS (les mer) er en ISO 9001 sertifisert bedrift grunnlagt i Norge i 1979. Bedriften er i dag en ledende aktør innen NDT (Non-destructive testing), med spisskompetanse i energisektoren – særlig offshore. Kunder som Shell, Statoil, ExxonMobil, Chevron, mfl. befinner seg i deres kundeportefølje. Bedriften utfører i dag alt fra inspeksjon, sveising, ingeniørtjenester, tilkomstteknikk, sertifiseringskurs og mindre modifikasjoner.

 

Dacon-Services-farger-300x125