Case

Rassikring

Who Rambøll / Statens vegvesen Region-Midt
What Lokal krisehåndtering
Where Fv. 14, Nord-Trøndelag

Oppdraget

I mars 2015 ble Orbiton oppringt av Statens vegvesen Region-Midt. Etter flere tilfeller av alvorlig steinsprang ved fylkesvei 14, ønsket vegvesenet å kartlegge problemet fortest mulig.  Geologer fra konsulentfirmaet Rambøll ble utnevnt til å koordinere operasjonen sammen med Orbiton. 

Fv. 14 ved Berfjorden går langs en vertikal, 150 meter høy fjellvegg i et værhardt område.  Flere deler av strekningen er spesielt kjent for sine ustabile fjellmasser.  Personer i lokalsamfunnet som kjørte langs strekningene kunne bli utsatt for fare, og derfor hastet det for Statens vegvesen å skaffe seg oppdatert data om fjelleveggens stabilitet.

Orbiton ble forespurt om å bruke et ubemannet luftfartøy i området for å filme og fotografere fjellveggen. I tillegg til dette foreslo Orbiton å ta i bruk en annen metode og introduserte vegvesenet og Rambøll for en ny og svært praktisk mulighet.

sphere components

Datainnsamling

MAKSIMAL SITUASJONSOVERSIKT

Utfordringen med å ta et stort antall tradisjonelle bilder av en fjellvegg, er at man fort mister perspektivet over helheten.

Individuelle bilder viser et meget begrenset område som blir vanskelig å plassere og referere til iht resten av området.  Orbiton foreslo derfor at de i tillegg skulle kartlegge fjellveggen langs fv. 14 ved å generere flere såkalte “360-graders sfærer”.  Det ferdige resultatet blir da interaktivt. Dette gjorde at geologene kunne “se” 360 grader rundt seg og “bevege seg” til flere utsiktspunkter langs fjellveggen.

Og ettersom flere hundre bilder ble satt sammen, ble resultatet av meget høy oppløsning  (det endelige bildet er 30.000 piksler bredt) Dette gjorde det mulig for geologene å benytte en særdeles kraftig zoom-funksjon, slik at selv de minste detaljene kunne observeres nøye.

Resultater

Datafangsten for å generere de interaktive 360-graders sfærene foregikk ved at det ubemannede systemet ble programmert for automatisk å ta et bestemt antall HD-bilder fra utvalgte fastpunkter i luften langs fv. 14. Bildene ble så etterbehandlet i en spesiell software som satte sammen over 5000 datafiler.

detalj hoved

Det ferdige resultatet besto av flere 360-graders sfærer satt sammen til en. Dette gjorde det mulig å ha fullstendig oversikt eller “situational awareness” over en strekning på over 300 m. Den høye oppløsningen gjorde det mulig for geologene å zoome kraftig inn og identifisere problemområder uten å miste oversikt over hvor disse punktene befant seg i forhold til resten av fjellveggen. Å kunne ha fullstendig oversikt over alle detaljene av fjellveggen, gjorde det også mulig for geologene å planlegge klatrerutene for det videre sikringsarbeidet.

Most Recent Projects