Case

Geo-data

Who Lemminkäinen
What Geodata
Where Steinbrudd i Buskerud, Østfold og Aust-Agder

Oppdraget

Lemminkäinen Norge er et stort infrastrukturselskap med virksomhet innen anlegg, asfalt, pukk og grus. Iht mineralloven må nøyaktig geodata leveres på årlig basis for hvert av deres steinbrudd. 

Lemminkäinen ønsket inspeksjon og luftfotografering av flere grus-anlegg ved bruk av ubemannet luftfartøy. Hensikten var å danne underlaget for kundens rapporteringsplikt til grunneieren (den norske stat) om miljøpåvirkningen av selskapets aktivitet.

Kjernen i prosjektet var å dokumentere steinbruddets nøyaktige daværende omfang, samt å foreta masseberegninger av materialet som hadde blitt utvunnet og var lagret på anleggene.  I tillegg ønsket kunden kartdata som kunne tilpasses deres egne kartsystemer og databaser.

Orbiton foreslo å løse oppgavene med en mangfoldig leveranse bestående av flere geografiske datasett.

Datainnsamling

Dronebasert fotogrammetri

Tre steinbrudd i Buskerud, Øsfold og Aust-Agder ble fotoskannet fra luften.  Dronen ble programmert slik at flyvningene var fullstendig automatiserte.  Terrenget ble fotografert med en overlapp på  85 %/65 %. Ved bruk av såkalt“structure from motion” software, ble flere hundre bilder satt sammen til tredimensjonale punktskyer.

Datasettene som ble produsert besto av ortofotoer, terrengmodeller og 3D-modeller. Disse ble brukt som underlag for virtuell landmåling der steinbruddene ble nøyaktig målt og masseberegninger foretatt.  Til slutt ble denne software-baserte landmålingen brukt for å generere shape-filer, et standard filformat i de fleste GIS (Geographic Information Systems) applikasjoner.

Resultater

Etter at datafangsten av terrenget er foretatt, blir 2D-data omgjort til en fullstendig georeferert 3D-modell. Modellenes GSD (Ground Sample Distance) eller oppløsning på bakken er her under 2cm.

 For å kunne oppfylle deres rapporteringsplikt iht til mineralloven, ønsket Lemminkäinen at målingene som ble foretatt på steinbruddene skulle kunne anvendes i selskapets egne kartsystemer. I tillegg ønsket de at hver pukkhaug som lå i anleggene skulle masseberegnes og klassifiseres. Orbiton foretok disse beregningene og  eksporterte de fullstendige resultatene som CAD- og GIS-filer, slik at de kunne brukes på tvers av forskjellige software-plattformer.

3D-modellene Orbiton leverte, ble brukt som et alternativ til tradisjonell landmåling. Alle målinger ble foretatt på de virtuelle 3D-modellene istedenfor ute i terrenget. Fordelen med denne metoden, er at når området først er skannet fra luften, kan en hvilken som helst måling foretas i etterkant. Denne metoden er mye raskere enn tradisjonelle metoder, og kjennetegnes av store mengder tilgjengelig data og meget høy nøyaktighet.

Most Recent Projects