Case

Flammetårn-inspeksjon

Who Oljeselskap
What Live flammetårn-inspeksjon
Where Norge

Oppdraget

I slutten av september 2016 ble Orbitons beredskapstjeneste kontaktet av en av verdens største oljeselskaper.  Kunden ønsket inspeksjon av flammetårnet på deres raffineri.

Kunden har meget strenge HMS krav, og før oppdraget kunne gjennomføres måtte Orbiton presentere alle nødvendige sertifikater for å få godkjenning fra selskapets luftfartsavdeling.

Orbiton mobiliserte et tomanns-team og beredskapsbilen til Sør-Norge. Før operasjonen begynte ble det foretatt en detaljert sikker jobb analyse (SJA) i regi av kunden.  I tillegg ble Orbitons egen SJA sjekket og godkjent.

En representant for kunden ble også utnevnt for å revidere Orbitons prosedyrer under operasjonen for å kontrollere at gjennomføringen foregikk iht oljeselskapets meget strenge HMS policy.

Datainnsamling

Stor HMS-gevinst

Oppdraget besto av fjern visuell inspeksjon av flammetårnet.  Kunden ønsket en statusrapport som del av deres kontrollrutiner.  Fordelen med å bruke droner på et flammetårn er at inspeksjonen kan foretas «live», uten å måtte stenge ned flammetårnet.  Dette betyr store besparelser i form av tid og penger.  Desto viktigere er HMS-aspektet: Personalet blir ikke utsatt som ved tradisjonelle inspeksjonsmetoder.

Orbiton fløy flere tokt opp mot flammetårnet, hovedsakelig med en HD foto-sensor.  HD 1920 video ble også tatt opp.  Mellom hvert tokt ble den innsamlede dataen gjennomgått av kundens ingeniører og tekniske personell på storskjermene i Orbitons beredskapsbil sammen med piloten og sensoroperatøren. På grunnlag av dette planla ingeniørene neste tokt ved å spesifisere hva som var neste område av interesse, og detaljene de ønsket avbildet.

Resultater

Oppdraget krevde en meget høy detaljegrad i datagrunnlaget. Orbiton oppnår dette ved å bruke propietære, tekniske løsninger og prosedyrer, men desto viktigere, ved å stille krav om at selskapets sensor-operatører er erfarne fotografer. Flyvningen opp mot et flammetårn kan tilsynelatende virke enkelt, men de termiske forskjellene forårsaket av gassen som brennes og turbulensen som oppstår krever meget gode pilot-egenskaper.

Hele Orbitons gjennomføring av inspeksjonen ble nøye dokumentert og revidert av en representant fra kunden for å garantere at Orbitons prosedyrer var i samsvar med kundens retningslinjer. Evalueringen viste at Orbiton fullførte 100% i henhold til oljeselskapets krav om HMS.

Most Recent Projects