Alle innlegg av Kim Larsen

Orbiton signs cooperation agreement with Inspecta

Inspecta and Orbiton has signed a mutual cooperation agreement with an emphasis on technical condition and certification inspections. Inspecta is the leading inspection company in the Nordic countries.

Inspecta offers inspection, testing, certification, technical advice and training. Inspecta has offices in eight countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Latvia, Estonia, Lithuania and Poland. The company has more than 1,500 employees and an annual turnover of 150 million euros. – We see a change in the market and anticipate new technologies within the industry segment. For Inspecta, it is important that we follow this trend, and now we can provide our customers with new and additional opportunities, says sales and marketing director at Inspecta, Gunnar Greeting, adding: – The cooperation with Orbiton gives us more synergies. We avoid overlapping interests in that we are responsible for the technical part and Orbiton contributes its technology in the area of sensor inspection.

The customer will also get access to an even better technical documentation of the work performed. – We are looking forward to getting started with this cooperative effort. Inspecta is a large, innovative and exciting company. Orbiton and Inspecta have many of the same ideas, and we already have plans for several exciting projects, says technical director of Orbiton, Gonzalo Figueroa. – We see clear opportunities that can be exploited in order to offer customers new inspection services.

We are confident that the combination of Inspecta’s contacts and professional expertise and Orbitons technology and knowledge of «remote sensing» will result in a good partnership that will benefit both parties greatly, says Figueroa.

Orbiton undertegner samarbeidsavtale med Inspecta.

Inspecta og Orbiton har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med en hovedtyngde innenfor tjenestesegmentene teknisk tilstand, samt sertifisering.

Inspecta er det ledende inspeksjonsselskapet i Norden.  Inspecta tilbyr inspeksjon, testing, sertifisering, teknisk rådgivning og opplæring.  Inspecta har kontorer i 8 land: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Latvia,EstlandLitauen og Polen. Selskapet har mer enn 1500 medarbeidere og en samlet årlig omsetning på 150 millioner euro.

– Vi ser en endring i markedet og flere har forventninger til ny teknologi innenfor industrisegmentet. For Inspecta er det viktig at vi følger denne utviklingen, og nå kan gi våre kunder nye og flere muligheter, sier salg- og markedsdirektør i Inspecta, Gunnar Hilsen og legger til:

– Avtalen med Orbiton gir oss flere synergier. Vi unngår overlappende interesser ved at vi er ansvarlig for den tekniske delen og Orbiton bidrar med sin teknologi innenfor sensor-inspeksjon. Kunden vil også få tilgang til et enda bedre teknisk underlag for det arbeidet som utføres.

– Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet. Inspecta er et stort og spennende firma, som er fremadrettet og nytenkende. Orbiton og Inspecta har mange av de samme tankene, og har allerede planer om flere spennende prosjekter, sier teknisk direktør i Orbiton, Gonzalo Figueroa.

– Vi ser klare muligheter som kan utnyttes for å tilby kundene nye inspeksjonstjenester. Vi er sikre på at kombinasjonen av Inspectas kontaktnett og faglige tyngde og Orbitons teknologi og kunnskap innen «remote sensing» vil resultere i et godt samarbeid, som begge parter vil ha stor glede av, sier Figueroa.

NORWAY’S FIRST EVER COMPREHENSIVE RPAS TENDER

Orbiton has, in cooperation with engineering firm Aas-Jakobsen been awarded Norway’s first ever comprehensive RPAS tender for bridge inspections for the National Public Road Authority (NPRA). The contract encompasses the inspection of approximately 300 bridges on a yearly basis in the Oslo, Akershus and Østfold area between 2015-2020.  Difficult to access bridges will mainly be inspected with  RPAS.

This is the first time the NPRA will systematically use drones for the inspection of their infrastructure and represents a groundbreaking initiative in Norway.  The first inspection was carried out on Monday, 12th October at Langset bridge, 90 km north of Oslo.  A test flight was also conducted for the Norwegian National Railway in order to assess the use of drones 5 meters over the electric transmission line.  The test produced positive results and provided useful information which will be used  for future bridge inspections in Norway.

Aas-Jakobsen-logoSVV-logo

Norgeshistoriens første omfattende RPAS-kontrakt

Orbiton har – i samarbeid med ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen – vunnet Norgeshistoriens første omfattende RPAS-anbud, for inspeksjon av bruer for Statens vegvesen.  Kontrakten gjelder hovedinspeksjon av ca. 300 bruer årlig i Østfold, Akershus og Oslo fra 2015-2020.  Av disse vil hovedinspeksjon av vanskelig tilgjengelige konstruksjoner i hovedsak skje ved bruk av RPAS/drone.

Dette er første gang at Statens vegvesen satser på systematisk bruk av RPAS for inspeksjon av deres infrastruktur. Det er banebrytende pionér-arbeid i Norge fra Statens vegvesens side. Første inspeksjon ble gjennomført mandag 12. oktober på Langset bru i Minnesund i Akershus. Samtidig ble det, i samarbeid med Jernbaneverket, gjennomført en sikkerhetstest for bruk av drone opp mot Jernbaneverkets kjøreledning. Testen var positiv, og ga nyttig informasjon som vil bli brukt i det videre arbeidet med inspeksjoner av bruer i Norge.

Aas-Jakobsen-logoSVV-logo

PROJECT FOR UNESCO WORLD HERITAGE SITE

In 2015 several sites in Norway’s Telemark Rjukan-Notodden area were declared part of UNESCOS world heritage.  Orbiton was contacted by Telemark’s county council who wished to use RPAS technology in order to produce 3D models of Vemork power station in Rjukan and the “Tårnhus A” building in the town of Notodden.  Both these sites have been recently included as UNESCO world heritage sites.

Vemork consists both of a decomissioned power station and an active power plant.  The biggest challenge for RPAS operations in the area was the network of high voltage masts and transmission lines.  After a detailed risk assessment was carried out, Orbiton flew 16 sorties over Vemork.  Turbulence along the steep hillside provided at times further challenges to our pilots.

At the Notodden site, RPAS operations were to take place in the vicinity of Notodden airport as well as in a crowded industrial area.  Thanks to careful planning and excellent collaboration with Sindre Arnkværn, the person in charge of cultural heritage at Telemark’s county council, Orbiton was able to carry out 7 quick sorties and obtain the necessary data.

The data obtained will be processed into 3D models and 360 degree panoramic spheres.  We expect the result from this operation to be nothing short of spectacular.

UNESCO-logo-300x213logo_telemark_fylkeskommune-300x130

Rjukan-002-orbiton-1024x576

 

Verdensarv-prosjekt for UNESCO

I 2015 ble flere kulturminner i Rjukan og Notodden erklært en del av UNESCOs verdensarv. Orbiton ble kontaktet av Telemark Fylkeskommune, som ønsket å benytte seg av RPAS-teknologi for å lage en 3D-modell av Vemork kraftstasjon på Rjukan og Hydros Tårnhus A bygget i Notodden.

Vemork kraftstasjon består både av den tidligere kraftstasjonen og den moderne, aktive kraftstasjonen. Derfor var den største utfordringer for RPAS-flyvning – i tillegg til det vanskelig terrenget – nettverket av høyspentmaster og ledninger. Etter en grundig risikoanalyse utførte Orbiton 16 tokter ved Vemork, med til dels krevende flyvninger pga turbulens langs den bratte fjellsiden.

Ved Notodden var utfordringen at RPAS-operasjoner som måtte foretas i nærheten av Notodden flyplass, samt å operere i en næringspark med mye aktivitet. Takket være grundige forberedelser og et smidig samarbeid med Sindre Arnkværn, kulturminnerådgiver i Telemark fylkeskommune, ble det raskt foretatt 7 tokter i området.

Vi forventer at resultatene fra oppdraget, bestående av interaktive 3D-modeller og 360° panoramiske sfærer, rett og slett blir spektakulære…

UNESCO-logo-300x213logo_telemark_fylkeskommune-300x130

Rjukan-002-orbiton-1024x576

 

Partnerskap med et av Norges ledende og mest innovative inspeksjonsfirmaer

Som Norges ledende operatør innen industri-inspeksjon og fotoskanning ved bruk av ubemanede luftfartøy, så Orbiton AS en tydelig synergieffekt mellom deres virksomhet og Dacon Services AS.  Etter en felles analyse av begges forretningsområder og type operasjoner, har Orbiton og Dacon inngått et partnerskap.  Bedriftene kan dermed tilby en strømlinjeformet leveranse for NDT sertifisert ISO 9712 inspeksjon ved bruk av RPAS (“droner”).   Alle godkjenninger er på plass for å kunne påta seg oppdrag både offshore og på land.

Dacon Services AS (les mer) er en ISO 9001 sertifisert bedrift grunnlagt i Norge i 1979. Bedriften er i dag en ledende aktør innen NDT (Non-destructive testing), med spisskompetanse i energisektoren – særlig offshore. Kunder som Shell, Statoil, ExxonMobil, Chevron, mfl. befinner seg i deres kundeportefølje. Bedriften utfører i dag alt fra inspeksjon, sveising, ingeniørtjenester, tilkomstteknikk, sertifiseringskurs og mindre modifikasjoner.

 

Dacon-Services-farger-300x125

Orbiton flies for Norwegian Prime Minister

Orbiton CEO, Mr. Tomas Moss flies one of the company’s UAVs for Norwegian prime minister, Erna Solberg at the Norwegian Center of Expertise for Micro and Nano Technology, in Horten, Norway.  The Norwegian Centres of Expertise Programme (NCE) is established to enhance sustainable innovation and internationalization processes in the most dynamic and growth-oriented Norwegian clusters.  The programme supports long-term development processes in the clusters based on collaboration between industry, R&D and the public sector. Twelve clusters have so far been selected and given status as a NCE project.  Orbiton has been invited to form part of the NCE in Horten.