I god dialog med Samferdselsdepartementet

Tirsdag 11. oktober 2016 var Orbiton invitert av Samferdselsdepartmentet for å drøfte fremtidens droneindustri. Tilstede var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og i tillegg representanter fra bl.a UAS Norway, Avinor, Datatilsynet, Forsvarsdepartementet, Luftfartstilsynet og Luftforsvaret. I sin presentasjon understreket Orbiton viktigheten av at regelverket må følge – og også åpne for utvikling i – industrien. Det ble også lagt vekt på nødvendigheten av bestillerkompetansense i statlig etater. Samferdelsdepartementet innså viktigheten av en kompetanseheving i statlige organisasjoner og åpnet for etablering av en tverfaglig gruppe for å oppnå dette målet. Ketil Solvik-Olsen mente Norge burde være et foregangsland når det gjelder droneteknologi og at norsk kunnskap i dette feltet må kunne eksporteres og bli representert på global basis. Etter presentasjonen fikk samferdelsministeren og hans følge et innblikk i hva slags data og informasjon som kan skaffes ved hjelp av droner. Solvik-Olsen og Orbitons teknisk direktør, Gonzalo Figueroa drøftet den samfunnsnyttige verdien av droneteknologi. Til slutt demonstrerte Orbitons sjefpilot Kim André Marthinsen egenskapene til en av selskapets dronesystemer. Tilstede var NRK, Aftenposten, Dagens Næringsliv og andre representanter fra media. Orbiton setter pris på muligheten til å være med på å sette dagsorden for departementenes arbeid på dronefeltet.