Orbiton presents algorithm for automatic rust detection

On April 13th Orbiton – in collaboration with the technology company Broentech – launched the results of their feasibility study for the development of an algorithm that automatically detects rust in pixel based data. The algorithm is based on artificial intelligence, computer vision and deep learning – all of which are advanced computer processes. The results show that a computer can be trained to automatically detect rust in pictures. Orbiton and Broentech is now focusing on the development of a commercial product based on this algorithm.

One of the drawbacks of traditional inspection methods in the industry and infrastructure fields is that inspection data (eg. images) is reviewed and interpreted by humans. This is a time consuming process, which is also subjected to a inspector’s subjective interpretation. The solution Orbiton and Broentech presents,  enables fast processing of thousands of images based on objective, pre-defined criteria. The algorithm will be used in conjunction with Orbiton’s drone based inspection of metal structures.

The project was financed by Innovation Norway and NCE MNT (Norwegian Centre of Expertise for Micro- and Nanotechnology), where Orbiton is a member, and is part of the companies’ R&D efforts. The results will be presented by Broentech in this year’s «International Conference on Artificial Intelligence and Applications» (AIAP) in Vienna, on the 21st-22nd of May.

The presentation in its entirety can be viewed here: https://www.youtube.com/watch?v=iYsSmnma8jA

Orbiton lanserer algoritme for automatisk rust-deteksjon

13. april lanserte Orbiton – i samarbeid med teknologiselskapet Broentech – resultatene av deres feasibility study for utvikling av en algoritme som automatisk oppdager rust i pikselbasert data. Algoritmen tar utgangspunkt i artificial intelligence, computer vision og deep learning – som alle er avanserte dataprosesser. Resultatene viser at en datamaskin kan læres opp til automatisk å oppdage rust i bilder. Orbiton og Broentech satser nå fullt på utviklingen av et kommersielt produkt basert på denne algoritmen.

En av ulempene med tradisjonelle inspeksjonsmetoder innen industri og infrastruktur er at inspeksjonsdata (f.eks. bilder) må vurderes og tolkes av mennesker. Dette kan være en tidkrevende prosess, som i tillegg er utsatt for et menneskes subjektive vurdering. Orbiton og Broentechs løsning gjør det mulig å rask prosessere tusenvis av bilder basert på objektive, forhåndsdefinerte kriterier.  Algoritmen skal brukes i forbindelse med Orbitons dronebaserte inspeksjonsarbeid av metallstrukturer.

Prosjektet ble finansiert ved hjelp av Innovasjon Norge og NCE MNT (Norwegian Centre of Expertise for Micro- and Nano Technology) som Orbiton er medlem av, og er en del av selskapenes R&D-satsing. Resultatene presenteres av Broentech i årets “International Conference on Artificial Intelligence and Applications” (AIAP) i Vienna, 21-22 mai.

Presentasjonen i sin helhet kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=iYsSmnma8jA