Orbiton presents an immediate response vehicle

During week 9, Orbiton’s immediate response vehicle was tested in the field in Oppland, Norway.

Those of our customers who have already made use of Orbiton’s emergency services, know that we are available around the clock. But since the end of 2015 we have worked to expand this concept by developing this stand-by vehicle and by reinforcing existing procedures.

Our own technical staff, led by Kim André Marthinsen, re-built a mass-produced car to become a mobile command center. The car is ready to scramble at any time, and can operate without support from third parties. The response vehicle allows drone operators to operate independently and deliver data directly to customers, no matter where the team is located.

The car has a wide range of readily available communication systems: 4G, NMT, VHF and KA-band satellite. It also contains two workstations, several large screens and a powerful data-processing unit. Redundant power supply solutions, both for 12V and 230V, as well as a massive battery bank, means that we are independent of external power sources and that we can be «off grid» for several days. The vehicle has advanced climate control equipment for use in both summer and winter conditions, making the car a very comfortable mobile office. It’s also fitted with safety equipment, first aid supplies, internet, telephone and radio. One of Orbiton’s drone systems is integrated into the car, for rapid deployment. There is also room for more drone systems if necessary. In short: with this car, Orbiton is always ready for action!

 

collage

Orbiton lanserer beredskaps- og utrykningsbil

I uke 9 ble Orbitons beredskap- og utrykningsbil testet ute i feltet på oppdrag i Oppland.

De av våre kunder som allerede har benyttet seg av Orbitons utrykningstjenester, vet at vi er tilgjengelige døgnet rundt. Men siden slutten av 2015 har vi jobbet med å utvide dette konseptet ved å utvikle Orbitons beredskapsbil, samt å forsterke eksisterende prosedyrer.

Vår eget tekniske personell, ledet av Kim André Marthinsen, har bygd om en serieprodusert bil til en kommandosentral. Bilen er klar til å rykke ut til enhver tid, og kan operere uten støtte fra tredjepart. Beredskapsbilen gjør at droneoperatørene kan operere selvstendig og levere data direkte til kundene, uansett hvor teamet befinner seg.

Bilen har en rekke fastmonterte kommunikasjonsløsninger: 4G, NMT, VHF og KA-band satellitt. Den inneholder også to arbeidsstasjoner, flere storskjermer og en kraftig dataprosesserings-enhet. Redundante strømforsyningsløsninger, for både 12V og 230V, og en massiv batteribank, gjør at vi er uavhengige av eksterne strømkilder og at vi kan være «off grid» i flere dager. Beredskapsbilen har et avansert klimakontroll-anlegg for bruk både sommer og vinter, noe som gjør bilen til et svært behagelig mobilt kontor. Beredskapsbilen har påmontert sikkerhetsutstyr, førstehjelp, aggregat, internett, telefon og radio. Et av Orbitons drone-systemer er integrert i bilen for raskt å kunne tas i bruk. Det er også plass til flere drone-systemer om nødvendig. Kort sagt: med denne bilen er Orbiton alltid klar til innsats!

 

collage