Orbiton chosen by NPRA and NTNU

In a supplier competition Orbiton was chosen by the Norwegian Public Roads Administration and the Norwegian University of Science and Technology to demonstrate its technology for monitoring avalanche-prone roads. Orbiton will be conducting drone operations from Bjorli airport in Oppland County on March 1st-3rd. For this mission, Orbiton will use an advanced «fixed wing» drone with long range and flight time, in addition to many high-tech features. This drone aircraft has been used by research institutions in both the Arctic and the Antarctic, as well as by NATO forces. It will be the first time this system is operating in Norway.

Orbiton valgt av Statens vegvesen og NTNU

Etter en leverandør-konkurranse ble Orbiton valgt av Statens vegvesen og NTNU for å demonstrere selskapets teknologi for overvåking av skredutsatte veistrekninger.  I den anledning skal Orbiton foreta droneoperasjoner fra Bjorli flyplass i Oppland fylke i perioden 1.-3. mars. Til dette oppdraget skal Orbiton benytte en avansert «fixed wing»-drone med lang rekkevidde og flytid, i tillegg til mange høyteknologiske finesser.  Dette drone-flyet har blant annet blitt brukt av forskningsinstitusjoner både i Arktisk og i Antarktis, samt av NATO-styrker. Det blir første gang denne dronen opererer i Norge.