Orbiton signs cooperation agreement with Inspecta

Inspecta and Orbiton has signed a mutual cooperation agreement with an emphasis on technical condition and certification inspections. Inspecta is the leading inspection company in the Nordic countries.

Inspecta offers inspection, testing, certification, technical advice and training. Inspecta has offices in eight countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Latvia, Estonia, Lithuania and Poland. The company has more than 1,500 employees and an annual turnover of 150 million euros. – We see a change in the market and anticipate new technologies within the industry segment. For Inspecta, it is important that we follow this trend, and now we can provide our customers with new and additional opportunities, says sales and marketing director at Inspecta, Gunnar Greeting, adding: – The cooperation with Orbiton gives us more synergies. We avoid overlapping interests in that we are responsible for the technical part and Orbiton contributes its technology in the area of sensor inspection.

The customer will also get access to an even better technical documentation of the work performed. – We are looking forward to getting started with this cooperative effort. Inspecta is a large, innovative and exciting company. Orbiton and Inspecta have many of the same ideas, and we already have plans for several exciting projects, says technical director of Orbiton, Gonzalo Figueroa. – We see clear opportunities that can be exploited in order to offer customers new inspection services.

We are confident that the combination of Inspecta’s contacts and professional expertise and Orbitons technology and knowledge of «remote sensing» will result in a good partnership that will benefit both parties greatly, says Figueroa.

Orbiton undertegner samarbeidsavtale med Inspecta.

Inspecta og Orbiton har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med en hovedtyngde innenfor tjenestesegmentene teknisk tilstand, samt sertifisering.

Inspecta er det ledende inspeksjonsselskapet i Norden.  Inspecta tilbyr inspeksjon, testing, sertifisering, teknisk rådgivning og opplæring.  Inspecta har kontorer i 8 land: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Latvia,EstlandLitauen og Polen. Selskapet har mer enn 1500 medarbeidere og en samlet årlig omsetning på 150 millioner euro.

– Vi ser en endring i markedet og flere har forventninger til ny teknologi innenfor industrisegmentet. For Inspecta er det viktig at vi følger denne utviklingen, og nå kan gi våre kunder nye og flere muligheter, sier salg- og markedsdirektør i Inspecta, Gunnar Hilsen og legger til:

– Avtalen med Orbiton gir oss flere synergier. Vi unngår overlappende interesser ved at vi er ansvarlig for den tekniske delen og Orbiton bidrar med sin teknologi innenfor sensor-inspeksjon. Kunden vil også få tilgang til et enda bedre teknisk underlag for det arbeidet som utføres.

– Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet. Inspecta er et stort og spennende firma, som er fremadrettet og nytenkende. Orbiton og Inspecta har mange av de samme tankene, og har allerede planer om flere spennende prosjekter, sier teknisk direktør i Orbiton, Gonzalo Figueroa.

– Vi ser klare muligheter som kan utnyttes for å tilby kundene nye inspeksjonstjenester. Vi er sikre på at kombinasjonen av Inspectas kontaktnett og faglige tyngde og Orbitons teknologi og kunnskap innen «remote sensing» vil resultere i et godt samarbeid, som begge parter vil ha stor glede av, sier Figueroa.