NORWAY’S FIRST EVER COMPREHENSIVE RPAS TENDER

Orbiton has, in cooperation with engineering firm Aas-Jakobsen been awarded Norway’s first ever comprehensive RPAS tender for bridge inspections for the National Public Road Authority (NPRA). The contract encompasses the inspection of approximately 300 bridges on a yearly basis in the Oslo, Akershus and Østfold area between 2015-2020.  Difficult to access bridges will mainly be inspected with  RPAS.

This is the first time the NPRA will systematically use drones for the inspection of their infrastructure and represents a groundbreaking initiative in Norway.  The first inspection was carried out on Monday, 12th October at Langset bridge, 90 km north of Oslo.  A test flight was also conducted for the Norwegian National Railway in order to assess the use of drones 5 meters over the electric transmission line.  The test produced positive results and provided useful information which will be used  for future bridge inspections in Norway.

Aas-Jakobsen-logoSVV-logo

Norgeshistoriens første omfattende RPAS-kontrakt

Orbiton har – i samarbeid med ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen – vunnet Norgeshistoriens første omfattende RPAS-anbud, for inspeksjon av bruer for Statens vegvesen.  Kontrakten gjelder hovedinspeksjon av ca. 300 bruer årlig i Østfold, Akershus og Oslo fra 2015-2020.  Av disse vil hovedinspeksjon av vanskelig tilgjengelige konstruksjoner i hovedsak skje ved bruk av RPAS/drone.

Dette er første gang at Statens vegvesen satser på systematisk bruk av RPAS for inspeksjon av deres infrastruktur. Det er banebrytende pionér-arbeid i Norge fra Statens vegvesens side. Første inspeksjon ble gjennomført mandag 12. oktober på Langset bru i Minnesund i Akershus. Samtidig ble det, i samarbeid med Jernbaneverket, gjennomført en sikkerhetstest for bruk av drone opp mot Jernbaneverkets kjøreledning. Testen var positiv, og ga nyttig informasjon som vil bli brukt i det videre arbeidet med inspeksjoner av bruer i Norge.

Aas-Jakobsen-logoSVV-logo

PROJECT FOR UNESCO WORLD HERITAGE SITE

In 2015 several sites in Norway’s Telemark Rjukan-Notodden area were declared part of UNESCOS world heritage.  Orbiton was contacted by Telemark’s county council who wished to use RPAS technology in order to produce 3D models of Vemork power station in Rjukan and the “Tårnhus A” building in the town of Notodden.  Both these sites have been recently included as UNESCO world heritage sites.

Vemork consists both of a decomissioned power station and an active power plant.  The biggest challenge for RPAS operations in the area was the network of high voltage masts and transmission lines.  After a detailed risk assessment was carried out, Orbiton flew 16 sorties over Vemork.  Turbulence along the steep hillside provided at times further challenges to our pilots.

At the Notodden site, RPAS operations were to take place in the vicinity of Notodden airport as well as in a crowded industrial area.  Thanks to careful planning and excellent collaboration with Sindre Arnkværn, the person in charge of cultural heritage at Telemark’s county council, Orbiton was able to carry out 7 quick sorties and obtain the necessary data.

The data obtained will be processed into 3D models and 360 degree panoramic spheres.  We expect the result from this operation to be nothing short of spectacular.

UNESCO-logo-300x213logo_telemark_fylkeskommune-300x130

Rjukan-002-orbiton-1024x576

 

Verdensarv-prosjekt for UNESCO

I 2015 ble flere kulturminner i Rjukan og Notodden erklært en del av UNESCOs verdensarv. Orbiton ble kontaktet av Telemark Fylkeskommune, som ønsket å benytte seg av RPAS-teknologi for å lage en 3D-modell av Vemork kraftstasjon på Rjukan og Hydros Tårnhus A bygget i Notodden.

Vemork kraftstasjon består både av den tidligere kraftstasjonen og den moderne, aktive kraftstasjonen. Derfor var den største utfordringer for RPAS-flyvning – i tillegg til det vanskelig terrenget – nettverket av høyspentmaster og ledninger. Etter en grundig risikoanalyse utførte Orbiton 16 tokter ved Vemork, med til dels krevende flyvninger pga turbulens langs den bratte fjellsiden.

Ved Notodden var utfordringen at RPAS-operasjoner som måtte foretas i nærheten av Notodden flyplass, samt å operere i en næringspark med mye aktivitet. Takket være grundige forberedelser og et smidig samarbeid med Sindre Arnkværn, kulturminnerådgiver i Telemark fylkeskommune, ble det raskt foretatt 7 tokter i området.

Vi forventer at resultatene fra oppdraget, bestående av interaktive 3D-modeller og 360° panoramiske sfærer, rett og slett blir spektakulære…

UNESCO-logo-300x213logo_telemark_fylkeskommune-300x130

Rjukan-002-orbiton-1024x576