Orbiton flies for Norwegian Prime Minister

Orbiton CEO, Mr. Tomas Moss flies one of the company’s UAVs for Norwegian prime minister, Erna Solberg at the Norwegian Center of Expertise for Micro and Nano Technology, in Horten, Norway.  The Norwegian Centres of Expertise Programme (NCE) is established to enhance sustainable innovation and internationalization processes in the most dynamic and growth-oriented Norwegian clusters.  The programme supports long-term development processes in the clusters based on collaboration between industry, R&D and the public sector. Twelve clusters have so far been selected and given status as a NCE project.  Orbiton has been invited to form part of the NCE in Horten.

Orbiton flyr for statsminister Erna Solberg

Operativ leder i Orbiton, Tomas Moss, flyr et av selskapets ubemannede fartøy for statsminister Erna Solberg ved “Norwegian Center of Expertise for Micro and Nano Technology” i Horten, Vestfold. Norge har i dag 12 Norwegian Centers of Expertise (NCE). Disse er klynger med bedrifter som hevder seg i verdenstoppen innenfor sine felt. NCE-programmet ble etablert i 2006 og har et langsiktig perspektiv. Det retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Orbiton er invitert som medlem av NCE i Horten. Statministeren har vært en aktiv pådriver for etableringen av NCE klyngene.