Orbiton participates in complex and high profile operation

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Inspection and geodata provided by Orbiton after the collapse of Skjeggestad bridge on Februrary 2nd helped determine that the bridge had to be demolished as quickly as possible due to danger of further collapse. Decommisioning was to be carried out using explosives as part of a complex operation which inolved danger of a massive quick clay landslide. Once again Orbiton was contacted by the Norwegian National Public Road Authority (NPRA) to supply inspection and geodata to geologists and engineers as soon as the 2700 ton structure was blown up. Additionally, Orbiton was commisioned to provide infrared surveillance data prior to the explosion to national police and security personell as part of their efforts to insure that no trespassers entered the 500 meter blast zone. Being this such a high-profile operation, Orbiton was also requested by NPRA to supply aerial footage to the entire press corps in Norway. For this, Orbiton awarded the national broadcasting service (NRK) the task of feeding HD video into a media pool.

After a thorough risk analysis and a complete shutdown of airspace, Orbiton established a forward operating position just 100 meters from ground zero. Together with explosives experts from AF Decom, the intensity and angle of the blast were determined to gurarantee the safety of our personell. Further tests were carried out to make sure our unmanned aircraft was not blown out of the sky by the shock wave and flying debris. Orbiton’s expert pilot and technical operator then flew the UAV right up to the edge of the blast envelope and held the position when over 100 kilos of explosives, including 15 kilos of hightly explosive C4 were detonated.
Despite the complexity of the operation, Orbiton was able to deliver on all fronts and provide police, geologists, engineers and the national media with the data requested. It is estimated that Orbiton’s footage was seen by aprox. 1.000.000 people within 24 hours of the blast.  You can see Orbiton’s version of the footage in full HD and slow-motion below. Note the slight shake as the UAV gets hit by the shock-wave at aprox. 00:27.[/vc_column_text][vc_video link=»https://vimeo.com/120338050″][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»756″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»757″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»758″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»755″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Orbiton deltar i kompleks og høyprofilert operasjon for Statens vegvesen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Inspeksjon og geodata levert av Orbiton etter kollapsen av Skjeggestad Bru 2. februar, bidro til å fastslå at brua burde sprenges så raskt som mulig, for å unngå videre, ukontrollerte kollaps og ras. Dekommisjoneringen skulle utføres med eksplosiver i en kompleks operasjon, som skulle unngå videre utrasing av kvikkleire. Igjen ble Orbiton kontaktet av Statens vegvesen, og bedt om å levere inspeksjons- og geodata til geologer og ingeniører så snart den 2700 tonn tunge strukturen ble tatt ned. I tillegg fikk Orbiton i oppdrag å levere infrarød overvåkning av området i forkant av eksplosjonen. Dermed kunne politi og sikringsmannskap forvisse seg om at ingen uvedkommende befant seg i sikkerhetssonen, et område i 500 meters radius fra sprengningspunktet. Siden sprengningen var en høy-profilert operasjon, med stor interesse fra både befolkning og media, ønsket Statens vegvesen også film fra luften. Opptakene skulle inn i en pool-løsning og deles med alle norske medier, så Orbiton inviterte NRK med i prosjektet for å løse de tekniske utfordringene rundt direkte overføring og kringkasting.

Etter en grundig sikkerhetsanalyse, og total stengning av luftrommet i området opp til 1500 fot, etablerte Orbiton en fremskutt posisjon, bare 100 meter fra sprengningspunktet. Sammen med sprengningseksperter fra AF Decom beregnet vi både intensiteten og retningen av eksplosjonen, og etablerte dermed en sikker sone for våre operatører. I tillegg forsikret vi oss om at vår RPAS ikke ville bli påvirket av verken sjokkbølgen eller prosjektiler fra selve eksplosjonen. Orbitons sjefspilot, assistert av en teknisk operatør, fløy deretter vår RPAS (ubemannet luftfartøy) til en posisjon helt i kanten av det forventede høyrisiko-området, og holdt posisjonen da over 100 kilo eksplosiver, inkludert 15 kilo høyeksplosivt C4, ble detonert.

Til tross for kompleksiteten i operasjonen, leverte Orbiton data av høy kvalitet på alle områder, slik at politi, geologer, ingeniører og nasjonale media alle fikk tilpassede data-sett. Foreløpige estimater tilsier at materiellet ble sett av omlag 1.000.000 mennesker i de første 24 timene etter sprengningen.[/vc_column_text][vc_video link=»https://vimeo.com/120338050″][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»756″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»757″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»758″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»755″ img_size=»medium»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Rapid response in national emergency

On Tuesday, February 3rd, Orbiton received an emergency call from the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). Skjeggestad bridge near Holmenstrand had collapsed on the E18.  No one was injured but one of Norway’s main highways had been closed.  Due to the risk of further collapse, the area was cordoned off and considered unsafe for engineers to approach.  Orbiton quickly arrived on site with a two-man team and sent an UAV to examine the structure.  14 missions were flown and Orbiton was able to deliver a large amount of crucial imagery and geo-data in record time to NPRA and NVE engineers.  Orbiton’s data was then quickly uploaded to central servers and used at top government level.

 

NVE-logoSVV-logo.jpe

 

Innsats ved brukollaps på E18

Tirsdag 3. februar ble Orbiton kontaktet av Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand hadde kollapset. Ingen ble skadet, men pga risiko for videre kollaps, ble et stort område sperret av og ansett som for utrygt til å sende inn bakkemannskap. Orbiton mobiliserte et tomannsteam og fløy et av sine ubemannede fartøyer for å foreta en detaljert inspeksjon av strukturen. 14 operasjoner ble foretatt og på rekortid skaffet Orbiton store mengder inspeksjons- og geo-data for videre analyse av Vegvesenets og NVEs ingeniører. Orbitons data ble raskt lastet opp til sentrale servere og brukt på regjeringsnivå i beslutningsprosessen.

 

NVE-logoSVV-logo.jpe